साहित्य

कथा, कादंबरी, ललित

१९७२

१९९०

१९९४

२०००

२००५

२००३

१९७२

२००८

२०१२

२०१७

२०२२

२०२२

२०२

गांधारी (कादंबरी)

जुन्या गोष्टी (कथा)

यशवंतराव चव्हाण आणि मी

ऐसी कळवळ्याची जाती

पुल देशपांडे आणि मी

शरद पवार आणि मी

त्या आठवणींचा झोका

गपसप (लोककथा संग्रह)

रानगंधाचे गारुड (पत्र व्यवहार)

गाव गारूड (नाटक)

कवितेतून गाण्याकडे

रानगंध

सुलोचनेच्या पाऊलखुणा