राजकीय

राजकिय कारकिर्द

१९७८-८४,  1990-95

१९७८-८४

१९८३-८६

१९८४-९४

१९९०-९४

१९७५-७७

२०००-

राज्यपाल नियुक्‍त आमदार, विधान परिषद (मुंबई).

महाराष्ट्र शासन चित्रपट, नाट्य व सांस्कृतिक कार्य सदस्य

सदस्य, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र दिल्ली (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र)

साहित्य संस्कृति मंडळ, महाराष्ट्र राज्य

विश्वकोष मंडळ सदस्य महाराष्ट्र राज्य

दुसरा कमाल जमीन धारणा कायदा, चेअरमन

सदस्य, गुजरात पुनर्वसन मदत समिती, गुजरात शासन