कृषी

शेती, पाणी, पर्यावरण

1980

1984

1994

2005

2007

2007

2015

2016

शेतकरी दिंडी

शेतीसाठी पाणी

जलसंधारण, फळबागा, ठिबक

सीताफळ बागेची गोष

दिवेलागण

शेती, आत्मनाश व नवसंजीवन

या शेताने लळा लाविला

विधिमंडळातून